Books

Elogi de la corrupció. Tagus, 2015.

VERBAL MINDS: Language and the architecture of the mind. Elsevier, 2012.

Handbook of Cognitive Science: an Embodied Approach. Elsevier 2009 (editat amb Paco Calvo)

El Tercer Sector d’Acció Social a Mallorca
I Premi Pere Mascaró (Ajuntament de Palma-Consell de Mallorca-Conselleria d’Afers Socials), 2009

Perfil dels usuaris de la USM de Son Pisà, residents a la comarca de Ponent de Mallorca
Acció finançada per la Conselleria d’Hisenda i Innovació, 2006

Estudio preliminar y edición del Ensayo sobre el origen de los conocimientos humanos de Condillac. Ed. Tecnos, 1999.ISBN 84-309-3317-4

Anuncis